ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سلطان آباد

لغت‌نامه دهخدا

سلطان آباد. [ س ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان آتش بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز. دارای 170 تن سکنه و آب آن از چشمه و رود است . محصول آن غلات ، حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ