ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سلطان آباد

لغت‌نامه دهخدا

سلطان آباد. [ س ُ ] (اِخ ) ده مرکز دهستان سلطان آباد بخش رامهرمز شهرستان اهواز. دارای 600 تن سکنه و آب آن از رودخانه ٔ ابوالفارس و رود مارون است .محصول آن غلات ، برنج و شغل اهالی زراعت است . راه مالرو و دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ