ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سفینه کردن

لغت‌نامه دهخدا

سفینه کردن . [ س َ ن َ / ن ِ ک َ دَ ](مص مرکب ) ظاهر و نمودار کردن . (آنندراج ) (غیاث ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ