ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سفیدان عتیق

لغت‌نامه دهخدا

سفیدان عتیق . [ س َ ع َ ] (اِخ ) دهی از دهستان مواضعخان بخش ورزقان شهرستان اهر.از لحاظ اداری تابع بخش بستان آباد از شهرستان تبریز. دارای 770 تن سکنه و آب آن از چشمه است . محصول آن غلات و حبوبات است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ