ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سفیدان جدید

لغت‌نامه دهخدا

سفیدان جدید. [ س َ ج َ ] (اِخ ) دهی از دهستان مواضعخان بخش ورزقان شهرستان ایزه . دارای 213 تن سکنه و آب آن از چشمه است . محصول آن غلات ، حبوبات ، بادام و کرچک است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ