ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سفاله

لغت‌نامه دهخدا

سفاله . [ س ُ ل َ ] (ع اِمص ) فرودی و پستی ، نقیض علاوة. || (اِ) پائین و فرود هر چیزی . (آنندراج ) (منتهی الارب ). || جهت پائین باد که بدان جانب میرود. (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ