ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سفالت

لغت‌نامه دهخدا

سفالت . [ س َ ل َ ] (ع مص ) رجوع به سفالة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ