ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سعابیب

لغت‌نامه دهخدا

سعابیب . [ س َ ] (ع اِ)رشته مانندی از شهد و لعاب خطمی و مانند آن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ