ترجمه مقاله

سرکوبه

لغت‌نامه دهخدا

سرکوبه . [ س ِ ب َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان حمزه لو بخش خمین شهرستان محلات . دارای 546 تن سکنه است . آب آن از قنات و رودخانه ٔ چوگان . محصول آن غلات ، بنشن ، چغندر قند، پنبه ، انگور، بادام . شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).
ترجمه مقاله