ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرهانی

لغت‌نامه دهخدا

سرهانی . [ س َ ](اِخ ) دهی از دهستان میداود (سرگچ ) بخش جانکی شهرستان اهواز. دارای 400 تن سکنه است . آب آن از رود و چشمه . محصول آن غلات . ساکنین از طایفه ٔ ممسنی هستند. دارای معدن گچ است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ