ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرطل

لغت‌نامه دهخدا

سرطل . [ س َ طَ ] (ع ص ) دراز و مضطرب الخلقه . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ