ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرطلة

لغت‌نامه دهخدا

سرطلة.[ س َ طَ ل َ ] (ع اِمص ) درازی با نحافت جثه و اضطراب بنیه . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ