ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرتل

لغت‌نامه دهخدا

سرتل . [ س َ ت ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان اربعه بالا (علیا) بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. دارای 399 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ فیروزآباد. محصول آن غلات ،برنج و انار است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ