ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرتلی

لغت‌نامه دهخدا

سرتلی . [ س َ ت َ ] (اِخ ) دهی از دهستان اندیکای بخش قلعه زراس شهرستان اهواز. دارای 120 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آن غلات است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ