ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرتلی

لغت‌نامه دهخدا

سرتلی . [ س َ ت ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان همایجان بخش اردکان شهرستان شیراز. دارای 291 تن سکنه میباشد. از رودخانه ٔ شش پیر مشروب میشود. محصول آن غلات و حبوبات است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ