ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سحفنیة

لغت‌نامه دهخدا

سحفنیة. [ س ُ ح َ ی َ ] (ع ص ) سر سترده . (اقرب الموارد): رجل سحفنیة؛ مرد موی سترده . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ