ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سحابة

لغت‌نامه دهخدا

سحابة. [س ُ ب َ ] (ع اِ) باقی آب در چاه . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). مانده ٔ آب در غدیر. (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ