ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ستارچه

لغت‌نامه دهخدا

ستارچه . [ س َ / س ِ چ َ/ چ ِ ] (اِ مصغر) ستاره و اخگر خرد. (آنندراج ) (استینگاس ). جرقه . ستاره ٔ کوچک و اخگر. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ