ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سبز طاوس

لغت‌نامه دهخدا

سبز طاوس . [ وو ] (اِ مرکب ) سبز طاووس . کنایه از فلک است که آسمان باشد. (برهان ) (آنندراج ) :
چو این سبز طاوس جلوه نما
سپید استخوانی ربود از همای .

نظامی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ