ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سبرنی

لغت‌نامه دهخدا

سبرنی . [ س ُ ب ُ ] (اِخ ) شهرکی است بنواحی خوارزم . (معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ