ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ساییدنی

لغت‌نامه دهخدا

ساییدنی . [ دَ ] (ص لیاقت ) درخور ساییدن . رجوع به ساییدن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ