ساویس

لغت‌نامه دهخدا

ساویس . (ص ، اِ) چیز گرانمایه . || پنبه ٔ محلوج . || جامه ٔ پنبه آگنده را گویند که در روز جنگ پوشند. (برهان ) (آنندراج ). پنبه آگنده که هنگام جنگ سلاح سازندش . (شرفنامه ٔ منیری ). || (اِ) سبدی باشد که زنان پنبه را که بجهت رشتن مهیا و آماده کرده باشند در آنجانهند. (برهان ) (آنندراج ). آنچه در او پنبه نهند. (شرفنامه ٔ منیری ). رجوع به ساوین و ساوس و ساون شود.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما