ترجمه مقاله

سام

لغت‌نامه دهخدا

سام . (اِخ ) از قراء غوطه دمشق است . (معجم البلدان ).
ترجمه مقاله