ترجمه مقاله

ساقی

لغت‌نامه دهخدا

ساقی . (اِخ ) (بالدیرزاده علی ) از شاعران عثمانی در قرن دهم هجری است . (از قاموس الاعلام ترکی ).
ترجمه مقاله