ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ساحل

لغت‌نامه دهخدا

ساحل . [ح ِ ] (اِخ ) سواحل شرقی افریقا یعنی زنگبار و سفاله و نواحی همجوار آن را گویند. مردم آنجا و زبان آنان را نیز ساحلی و سواحلی نامند. (قاموس الاعلام ترکی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ