ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیندار

لغت‌نامه دهخدا

زیندار. (اِ)درخت «ویبورنوم لانتانا» را در «زیارت » بدین نام خوانند و در «درفک » بنام پلاخور و در «نور» بنام مخرا و در بندر گز شیردار خوانده می شود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به شیردار در همین لغت نامه و جنگل شناسی ساعی ص 268 و 279 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ