ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیاده روی

لغت‌نامه دهخدا

زیاده روی . [ دَ/ دِ رَ ] (حامص مرکب ) طغیان . افراط. مبالغت . اکثار. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). تجاوز از حد. افراط: در دادن انعام زیاده روی می کند. (فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ