ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیاده جو

لغت‌نامه دهخدا

زیاده جو. [ دَ / دِ ] (نف مرکب ) زیاده طلب . (آنندراج ). طمعکار و حریص . (ناظم الاطباء). رجوع به زیاده طلب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ