ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زکریاوین

لغت‌نامه دهخدا

زکریاوین . [ زَ ک َ ری یا ن َ ] (ع اِ) ج ِ زکریاء (ممدود) در دو حالت نصب و جر. (از منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ