ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زکاشه

لغت‌نامه دهخدا

زکاشه . [ زُ ش َ / ش ِ ] (اِ) بمعنی زکاسه است که خارپشت تیرانداز باشد و به ازای فارسی هم درست است . (برهان ). رجوع به ماده ٔ قبل ، ریکاسه و ریکاشه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ