ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زونزی

لغت‌نامه دهخدا

زونزی . [ زَ وَ زا ] (ع ص ) مرد کوتاه بالا. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || مرد زیرکی نماینده ٔ لاف زن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به «زوزی » شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ