ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زهری

لغت‌نامه دهخدا

زهری . [ زُ ] (اِخ ) عبداﷲبن سعد الزهری . از اصحاب سیر و اخبار. کتاب فتوح خالدبن الولید از اوست . (ابن الندیم ، یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ