ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زهری

لغت‌نامه دهخدا

زهری . [ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان نهبندان است که در بخش شوسف شهرستان بیرجند واقع است و 166 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ