ترجمه مقاله

زنگوی

لغت‌نامه دهخدا

زنگوی . [ زَ ] (اِخ ) یکی از نجبای چین . (از فهرست ولف ) :
به چین اندرون بود حسنوی نام
دگر سرکشی بود زنگوی نام .

فردوسی .


ترجمه مقاله