ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زنگدار

لغت‌نامه دهخدا

زنگدار. [ زَ ] (نف مرکب ) دارنده ٔ زنگ . || طنین دار (صدا و آواز). (فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ