ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زنگانه

لغت‌نامه دهخدا

زنگانه . [ زَ گا ن َ / ن ِ ] (اِ) نام پرده ای است از موسیقی . (برهان ) (جهانگیری ) (غیاث ). پرده ای است از موسیقی قدیم . (فرهنگ فارسی معین ). نغمه ای از موسیقی . (ناظم الاطباء). || نام رودی است و نام سازی است که زنگیان نوازند. (آنندراج ). رجوع به زنگانه رود شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ