ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زنگانه

لغت‌نامه دهخدا

زنگانه . [زَ گا ن َ / ن ِ ] (اِخ ) نام رودخانه ای هم هست . (برهان ) (غیاث ). بمعنی رودخانه که از پهلوی زنگان گذرد. (آنندراج ). رجوع به زنگانه و زنجان و زنجان رود شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ