ترجمه مقاله

زنطاریة

لغت‌نامه دهخدا

زنطاریة. [ زِ ری ی َ ] (معرب ، اِ) اسهال خونی . (از دزی ج 1 ص 607).
ترجمه مقاله