ترجمه مقاله

زمرد

لغت‌نامه دهخدا

زمرد. [ ] (اِخ ) نام مادر الناصر لدین اﷲ احمد که زنی ترک و ام ولد بوده . رجوع به تاریخ الخلفاء ص 297 شود.
ترجمه مقاله