ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زماع

لغت‌نامه دهخدا

زماع . [ زَ / زِ ] (ع ص ) مرد رسا و درگذرنده در امور. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). || مرد ثابت عزم بر کاری . (منتهی الارب ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ