ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زغند زدن

لغت‌نامه دهخدا

زغند زدن . [ زَ غ َ زَ دَ ] (مص مرکب ) فریاد کردن را گویند. (برهان ). فریاد زدن . (ناظم الاطباء). رجوع به ماده ٔ قبل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ