ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زرینوری

لغت‌نامه دهخدا

زرینوری . [ زَ] (اِ) بقلةالیمانیة. یربوز . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). || رجل الغراب . (یادداشت ایضاً).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ