ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زرساز

لغت‌نامه دهخدا

زرساز. [ زَ ] (نف مرکب ) ترجمه ٔ صیاغ ... است . (آنندراج ) (بهارعجم ). زرگر. (ناظم الاطباء) :
از آن زر می برد استاد زرساز
که با کفشیر پیوندد بهم باز.

امیرخسرو (از آنندراج ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ