ترجمه مقاله

زرد

لغت‌نامه دهخدا

زرد. [ زَ رِ ] (ع ص ) زود فروبرنده ٔ به حلق . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقاله