ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زراسپ

لغت‌نامه دهخدا

زراسپ . [ زَ اَ ] (اِخ ) از سرداران و نجیب زادگان دوران نوشیروان .(از فرهنگ ولف ص 467) .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ