ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زراسپ

لغت‌نامه دهخدا

زراسپ . [ زَ اَ ] (اِخ ) از کوههای سرحدی ماد و در مشرق کوههای قفقاز : ... این حدود ارمنستان در مغرب بود و در شمال مملکت مزبور تا کوههای بزرگ قفقاز بسط می یافت . این کوهها بطرف مشرق بطول حدود مستحکم ماد امتداد یافته بکوه زراسپ میرسد... (تاریخ ایران باستان ج 3 ص 2596).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ