ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زراب

لغت‌نامه دهخدا

زراب . [ زَ ] (اِخ ) نام کوهی است در نواحی بغداد. (برهان ) (از جهانگیری ) (آنندراج ) (غیاث اللغات ) (از ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ