ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زرائب

لغت‌نامه دهخدا

زرائب . [ زَ ءِ ] (اِخ ) علی الجمع شهری است به یمن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ