ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زرآکنده

لغت‌نامه دهخدا

زرآکنده . [ زَ ک َ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) پرشده از زر. انباشته به زر. آکنده از زر :
دل مکن چون زمین زرآکنده
تا نگردی چو زر پراکنده .

نظامی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ