ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زرآب

لغت‌نامه دهخدا

زرآب . [ زِرر ] (اِخ ) موضعی است که در آن مسجد رسول اکرم (ص ) بر سر راه تبوک و مدینه بنا شده است . (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ